Den gängse vägen till en
yrkesbana som arkitekt går via studier på någon av de tekniska högskolorna i
Göteborg, Lund och Stockholm och innebär en resa på minst fyra och ett halvt
år. En resa som för de allra flesta måste finansieras med studiemedel.

Vi vill be dig, ärade
läsare, att noggrant överväga huruvida du vill ägna nio terminer åt
arkitektstudier samtidigt som du skuldsätter dig för all framtid. Sanningen,
omsorgsfullt hemlighållen av arkitektkollektivet, är nämligen den att
arkitektskolorna inte lär ut något av substantiellt värde!

Men, frågar du dig kanske om
du när arkitektdrömmar, hur skall jag då bli arkitekt?

Det
är där vi med denna blogg vill komma till undsättning.

Detta låter sig göras emedan
en arkitekt definierar sin identitet, inte i första hand med professionalitet,
utan med de koder som markerar grupptillhörigheten. Lär du dig de rätta
kodbärande markörerna kan du, med lika stor fog som vilken annan arkitekt som
helst, kalla dig detsamma.

Det finns en hel rad av
sådana markörer, men de två viktigaste är att ge intryck av att man har den rätta
estetiska uppfattningen och att man behärskar kårens språk.

I fråga om estetiken är det
till yttermera visso så att en arkitekt ser sig, inte som specialist på
byggande, utan på smak. Följaktligen är det viktigt att man som arkitekt
tillägnar sig en smak som är svårtillgänglig för lekmannen. Arkitektskolornas
främsta uppgift är därför inte, som man skulle kunna tycka att det borde vara,
att lära studenterna hur man bygger hus och hur byggprocessen går till, utan
att trimma in de blivande arkitekterna i den estetiskt korrekta uppfattningen.
Och detta, käre arkitekt in spe, är något som är mycket lätt att lära sig. Det
är bara att i alla lägen följa den enkla principen att konsekvent tycka om
sådant som folk i gemen ogillar.

När det gäller språket är
det litet knivigare och det är därför vi publicerar denna blogg.

När du studerar ordboken
kommer du kanske efterhand att ana att arkitektspråket fjärmar sig, inte bara i
nomenklaturen utan också i logiken, från tänkandet inom andra yrken och från
vad man i dagligt tal skulle kalla sunt förnuft. Gör du inte det är du som
klippt och skuren för arkitektyrket. Om du å andra sidan uppfattar galenskapen
i arkitekturteorin så förtvivla inte. Du kan plugga in språket som en
utantilläxa och därigenom kunna ge intryck av att du förstår idévärlden. Ingen
kommer någonsin att upptäcka att du inte tror på vad du säger: Inga andra än
arkitekter fattar ett ord.

Studera denna ordbok och vi
vill lova att du på en timme lär dig tämligen exakt samma saker som de blivande
kollegor som färdas längs mer upptrampade utbildningsstigar. Ja, du får t.o.m.
ett försteg framför dem, förutsatt att du inte tror på rappakaljan och därmed
kan gå ut i yrkeslivet med ditt sunda förnuft intakt.

Sen är det bara att kränga på sig den
arkitektuniform som för tillfället gäller (må det vara en urtvättad T-tröja i
för liten storlek och sportbag från 1970-talet eller svart polo och
manchesterkavaj) och köra.