Blog Image

Så blir du arkitekt på mindre än en timme

”I’ve always wanted to pretend to be an architect”. George Costanza

Vill du bli arkitekt? Då är den här bloggen ingenting för dig. Däremot kan den ge dig en
inblick i den häpnadsväckande härva av inneboende motsägelser, banala självklarheter,
logiska felslut och rena missuppfattningar som utgör arkitektkårens tankevärld.
Funderar du på att anlita en arkitekt? Då kan den här bloggen fungera som hjälp när du vill
försöka förstå vad som döljer sig bakom de lika storslagna som vaga formuleringar du med
största sannolikhet kommer att stöta på i ditt möte med en representant för denna yrkeskår.
Har du någon gång anlitat en arkitekt? Då har du kanske undrat över den där konstiga
kombinationen av uppblåst självgodhet och undflyende svar som denne förmodligen gav
uttryck för. Den här bloggen ger dig en bakgrund.
Vill du framstå som kunnig i frågor som rör arkitektur och stadsplanering? Då utgör den här
bloggen en ovärderlig källa att ösa ur. Här lär du dig en lång rad ord och uttryck som ger
intryck av att du vet vad du talar om.
Också Du kan låtsas vara arkitekt!