ACCEPTERA

En stridsskrift från
1930-talet där en rad av Sveriges då mest namnkunniga arkitekter gör upp med
historien och rensar bort, för den moderna arkitekturen, ovidkommande frågor
som trivsel och skönhet, från arkitektens bord. Titeln är mycket väl vald då en
av de viktigare dygderna för en arkitekt är anpasslighet. Med arkitektens
speciella logik är nämligen en företeelses existens också dess berättigande.
För oss är utveckling imperativ. Acceptera!

ARKITEKT

Förr ett
tekniskt/konstnärligt yrke som förutsatte omfattande kunskaper i formgivning
och byggnadsteknik. Numera en roll som man träder in i. Replikerna som hör till
rollen kan du lära dig på någon av arkitektskolorna eller genom att läsa denna blogg.

ARKITEKTRITAT

Bland mäklare och lekmän
används arkitektritat som noaord för konstiga hus.

ARKITEKTTÄVLING

Inför större offentliga och
ibland även privata byggprojekt utlyses alltemellanåt inbjudna eller öppna
tävlingar för att finna en bra lösning på uppsatt program. Det fiffiga med
arkitekttävlingar är att programmet skrivs av arkitekter på arkitektspråk och att
juryn helt eller delvis består av andra arkitekter. Här premieras och odlas den
speciella typ av arkitektur som favoriseras inom skrået och en arkitekttävling
blir på så sätt ett utmärkt tillfälle för branschen att bekräfta sig själv utan
inblandning av jobbiga beställare.

ARKITEKTUR

Tror du att kråkslott från
sekelskiftet med glasverandor, torn och snickarglädje är arkitektur? Faluröda
torp med vita knutar? Palats med kolonner och balustrader? Då är det, om du
verkligen vill bli arkitekt, nödvändigt att tänka om, för allt detta har kanske
en gång varit arkitektur men är det inte längre. Arkitektur är numera något så
fint som ”tidsandan gestaltad som rum”, för att citera Mies van der Rohe.

ARKITEKTURFORSKNING

Om du tänker dig en bana
inom den akademiska världen är det viktigt att du framstår som seriös i dina
kollegors ögon. Inget är mer ämnat att framkalla en sådan inställning än att
forska om hur arkitektarbetet går till. Detta kallas designteori. Undvik till
varje pris sådan forskning där du riskerar att hitta intressanta svar. Frågan,
och det gör du klokt i att påpeka så ofta du kan inom hörhåll för mer
inflytelserika kollegor, är viktigare än svaret.

ARKITEKTURHISTORIA

Endast av kuriöst intresse
och något du inte skall lära dig av. Notera dock att arkitekturhistorien slutar
omkring 1930. Nästan allt som är byggt efter detta årtal är modern arkitektur
och därför tillåtet att både studera och kopiera.

ARKITEKTURKRITIKER

En person som till fullo
behärskar språket och delar åsikterna i denna blogg.

ARKITEKTURTEORI

Det finns ingen skomakeriteori.
Det finns inte heller någon krukmakeriteori. Det enda konsthantverksyrke som är
begåvat med en teoribildning som går bortom en enkel uppsättning av regler för
yrkets utövande är arkitekturens. Med tanke på att uppskattningsvis 90 % av
allt som byggs, byggs utan inblandning av arkitekter, skulle detta faktum, för
den okunnige betraktaren, kunna se ut som ett utslag av grotesk självöverskattning
och uppblåsthet. Så är det naturligtvis inte.

AVANTGARDE

Vi arkitekter är i själ och
hjärta alltid avantgarde. Visserligen är våra verk alltid den logiska följden
av tidsandan men vi upptäcker tidens rätta anda långt innan någon annan, ibland
så långt före alla andra att den tidsanda vi gett uttryck för aldrig tycks komma. Kom då ihåg att det viktiga inte är hur folk
upplever sin omgivning nu utan senare. Tänk t.ex. på hur avskydd
impressionismen var när den kom och hur älskad den är nu. Dåligt samvete över
att en generation eller två får leva i en avskydd och obegriplig omgivning får
aldrig lägga hämsko på utvecklingen.

AVSKALAD

Flitigt använt positivt
värdeomdöme som betyder att du tycker något är snyggt.