BAUHAUS

Kommunistisk/mysticistisk
hantverksskola i Tyskland före andra världskriget där adepterna under vissa
perioder gick klädda i munkkläder. Förebild för den svenska
arkitektutbildningen. På nollningen tubbas de blivande arkitektstudenterna till
att skandera: bau- bau- bauhaus. Sedan tar en regelrätt kopia av bauhauseriet
vid, där studenterna bryts ned för att byggas upp igen; Nu med all gammal
intellektuell och känslomässig barlast slängd över bord. Bauhaus popularitet
beror i stor utsträckning på att nazisterna ogillade den och därför lät stänga
den, vilket med arkitektlogik är liktydigt med att den är bra.

BESTÄLLARE

Beställare är de som, om du
inte lyckas få en plats inom offentlig förvaltning eller en lärartjänst på
arkitektskolorna, tyvärr betalar din lön. De är i princip av ondo då de, i sin
egenskap av icke-arkitekter, d.v.s. vanligt folk, har dålig smak. De kan
likafullt komma väl till pass som syndabockar om du gjort ett dåligt arbete. Då
kan du, för att öka känslan av samhörighet med dina arkitektkollegor, med
fördel fälla yttranden som: Vi behöver mer kvalificerade beställare, eller: Det
borde finnas en utbildning för beställare.

BETONG

Redan de gamla romarna
byggde med ett slags betong. Ändå måste du som arkitekt lära dig att betrakta
betong som det modernaste av material. Trots att den betong vi använder är
armerad med stål, något som aldrig syns, skall du lära dig att alltid använda de
synnerligen arkitektmässiga superlativerna ärligt och sant om betong.

BEVARANDE

När vi nu lyckats sopa undan
alla pinsamma spår av den gamla primitiva hantverkskulturen kan vi utan att riskera
något tala om bevarande. ”Vi måste spåra upp, bevara och vårda de bästa
resultaten av det mekaniska byggandet, men måste komma ihåg att det inte går
att finna med de vanliga kriterierna för skönhet och trevnad”, som professor
Lennart Holm säger.

BILDNING

Utmärkt ord att använda som
efterled i olika konstruktioner för att dölja att man inte alls talar om det
man till synes talar om. Talar du t.ex. om friliggande lamellhus men vet att
ordet gård har en positiv klang använder du ordet gårdsbildning om utrymmet
mellan två hus. Är en plats omöjlig att uppleva som volym därför att dess
begränsningar ligger för långt bort använder du ordet rumsbildning o.s.v.

BOSTADSOMRÅDE

Förr i tiden fanns det inga
bostadsområden, det fanns bara stadsdelar. Numera är planeringens första och
främsta syfte att utesluta alla andra funktioner än en enda från en geografisk
yta. Ett område där man bara får bo kallas bostadsområde.

BRUKARPLANERING

Går till som så att man
inför en nybyggnation av flerfamiljshus träffar de som i framtiden förmodas bo
i husen för att diskutera utformningen. På det sättet ger man dem en illusion
om att de deltar i skapandet. I själva verket är det du som genom din
ogenomträngliga svada genomtrumfar alla dina idéer. Därmed blir
brukarplanering, vid sidan av att det ger dig illusionen att du slipper hålla
på med formgivning, ett utmärkt sätt skaffa alibi.

BÄRKRAFTIG ARKITEKTUR

Den populära uppfattningen
om bärkraft är att det innebär en arkitektur ämnad att hushålla med resurser
och spara på energi. I själva verket är det en stil. Du åstadkommer den genom
att grålasera fasaderna och genom att sätta grästak och synliga solfångare på
nyfunkishus.