c

LE CORBUSIER

Om du överhuvudtaget skall
tänka på att bli arkitekt måste du lära dig att älska ”Corbu”.

Elaka tungor skulle kanske
säga att hans ryktbarhet bygger på en handfull obeboeliga villor, en till det
lokala klimatet och kulturen sällsynt illa anpassad indisk stad, omfattande
rivningsplaner för en rad städer, inklusive Paris och Stockholm, och ett oanvändbart
proportioneringssystem. Som arkitekt står du över all sådan småaktig kritik.
Inte heller låter du Le Corbusiers helgongloria hamna på sned av att han
samarbetade med nazisterna under andra världskriget. Kom bara ihåg att det
motsatta gäller t.ex. Albert Speer.

d

DETALJPLAN

Detaljplanen har flera syften.
Dels skall den in i minsta detalj styra vad varje medborgare får göra på den
plats denne råkar befinna sig, samt försäkra samhället om att inga verksamheter
av annan natur förekommer på sagda plats. Dels skall den, likaså in i minsta
detalj, styra utseendet på byggnaderna. För en icke-arkitekt kan detta kanske
framstå som ett utslag av överdrivet förmynderi av nästan kommunistiskt slag. Det
är fel. Detaljplanen säkerställer arkitektkårens inflytande över den gemensamma
byggda miljön och är därmed en garant för god smak och hög estetisk kvalitet.

e

EDGE CITY

Ett annat ord för perifert
köpcentrum.

EKOBY

Detta är ett annat namn på
förort eller sovstad. Du kan ge den det i vissa grupper säljande epitetet ekoby
genom att uppföra byggnaderna i den ”bärkraftiga” stilen. Medborgare med en ekologisk konsumtionsprofil
tenderar att ogilla städer. Därför bör du placera ekobyn långt från en tätort.
Att detta i praktiken gör ekobyns invånare helt beroende av bilpendling för att
klara sitt uppehälle talar vi tyst om. För att tysta eventuella besvärande
frågor i ämnet kan du rita in en byggnad där ekobyborna kan dreja och ha ett
fotolabb.

ENKEL

Någon dåligt informerad
journalist har menat att det inte är någon slump att den moderna
arkitekturen har sitt ursprung i det kalvinistiska Schweiz, det protestantiska
Holland och det likaledes protestantiska östra Tyskland och att den fick sin
första och största blomstring i det protestantiska Sverige. Det är givetvis
bara en tillfällighet. Protestanternas ikonoklasm och besatthet av enkelhet och
renhet har självfallet ingenting att göra med arkitektkårens förkärlek för minimalism
och hyllande av det enkla.

ESTETISK

Om du vill framstå som
seriös i dina arkitektkollegors ögon skall du försöka att undvika direkta
värdeomdömen som vacker eller snygg. Säg hellre något i stil med estetisk
kvalitet. Du vinner på det sättet två saker. Dels låter det tyngre och djupare
än mer direkta värdeomdömen och dels undviker du att öppet ta ställning och har
alltid ryggen fri.