G

GATA

Innan man förstod bättre
organiserades städer med hus i rader längs en korridor. Dit mynnade alla
utgångar från kvarteren och husen, där skedde den handel som inte försiggick på
torgen och den var platsen för all kommunikation. Detta kallades gata. Le
Corbusier proklamerade att gatan måste dö. Det har vi arkitekter, med benägen
hjälp av trafikingenjörer och politiker, nu genomfört.

GENIUS LOCI

Betyder platsens själ. I
praktiken innebär det att du inte får bygga klassicistiskt i ett modernistiskt område
men att du gärna får bygga modernistiskt var som helst bara du hävdar att din
byggnad överensstämmer med platsens själ.

GESTALTA

Att gestalta innebär att skapa en helhet vars egenskaper är större än egenskaperna
hos dess delar och innebär alltså att man ser en byggnad som en odelbar helhet,
som ett konstverk. På arkitektutbildningen får man veta att det är detta som vi
kommer att ägna oss åt i vårt yrkesliv. Utbildningen förbereder oss alltså, som
alltid, sällsynt dåligt för verkligheten. Men använd begreppet. Ingen vet vad
det betyder och det låter flott.

GLAS

Framtidens byggnadsmaterial.
En och annan petimäter skulle kanske hävda att glas släpper in för mycket kyla
när det är kallt och för mycket värme när solen skiner och att glasfasader i
praktiken alltid måste kompletteras med omfattande solavskärmning och/eller
isolering. Lyssna inte på sådant tal. Glas har varit framtidens
byggnadsmaterial sedan 1850-talet och det är det fortfarande.

GOTIK

I 1100-talets Frankrike
fanns en abbot som hette Suger. Han uppfann gotiken. Trots att man vet detta
måste du som arkitekt lära dig att se på den gotiska katedralen som resultatet
av anonyma strävanden och som logisk följd av konstruktiva lagar eller den då
rådande tidsandan. Anledningen till detta är att en grundläggande ståndpunkt
för arkitekter är att arkitektur inte är skapad av individer utan av något
utifrån kommande.

GRÄNS

Inom traditionell arkitektur
och stadsbyggande var gränser viktigt. Staden skulle ha en tydlig gräns mot
parker och omkringliggande landsbygd, stadsdelen skulle vara tydligt avgränsad
mot intilliggande stadsdelar, huset en tydlig gräns mot husen runtomkring och
gården en tydlig gräns mot gatan. Husens fasader skulle ha tydliga gränser mot
mark och mot tak, bottenvåningen mot de övre våningarna och ofta även våning
mot våning. Dörrar och fönster skulle ha en tydlig gräns mot omgivande fasad
och utomhus skulle vara tydligt avgränsat mot inomhus. Man ansåg att människor
på det sättet lättare kunde förstå sin omgivning och därmed känna sig bättre
till mods. Behöver det egentligen sägas att vi numera anser att det skall vara
tvärtom?

GÅRD

Ett av de byggnadsskick som
vi arkitekter kan ta åt oss äran av att ha förpassat till historiens soptipp är
oseden att bygga hus som likt en mur mot omgivande gator omsluter en gård.
Dessa gårdar var avskärmade från bilavgaser och buller. De utgjorde, i sin
funktion som en för kvarteret gemensam plats mellan lägenhetens privatliv och gatans
anonymitet, en grund för social kontroll. Därför kanske du ibland finner det
svårt att intellektuellt försvara att vi inte längre bygger med gårdar. Kom då
ihåg att du skall bli arkitekt. Då måste du ge upp alla anspråk på rationellt
tänkande och slänga normal logik överbord tillsammans med allt gammalt och
gårdar är ju gammalt.