N

NEUFERT,
ERNST

Neufert var en framträdande
arkitekt i Nazityskland och samarbetade med Albert Speer. Detta skall normalt
leda till ett fördömande från dig som arkitekt. Men han har samtidigt skrivit
den moderna arkitekturens kanske mest betydelsefulla bok, ”Bauentwürflehre”,
som ligger på snart sagt var arkitekts bord. Vi rekommenderar därför att du
bortser från politiken i det här fallet. Du får inte glömma bort att det där
med nazism och fascism bara är retorik, ett sätt att klämma åt den
traditionsbaserade arkitekturen. Det förstår du om du betänker att det var
Speer, Neufert och nazisterna som inledde det viktiga arbetet med byggandets
standardisering och industrialisering. Och i de sammanhangen skall du aldrig
nämna något om politik, bara i samband med stil.

NEW
URBANISM

En
rörelse som vill förnya våra tätorter genom att återupprätta den traditionella
staden. Man menar att vårt nuvarande sätt att planera städer har visat sig
misslyckat och den traditionella staden är mycket bättre skickad att rymma vår
tids levnadssätt. Av uppenbara skäl är vi arkitekter emot detta. Lyckosamt nog
är rörelsen ursprungligen amerikansk. Detta faktum sätter nämligen ett vapen i
händerna på oss arkitekter: Vi kan smutskasta new urbanism genom att förknippa
den med Disney och gated communities.

O

ORGANISK

Ett underbart ord att ta
till när du vill lamslå en stadsbyggnadsdiskussion. Om någon reaktionär
debattmotståndare t.ex. menar att den traditionella staden är överlägsen den
moderna hävdar du helt enkelt att det beror på att den traditionella staden är
organiskt framväxt och därför omöjlig att kopiera. Utifrån det kan du lätt köra
över din förstummade opponent och torgföra nödvändigheten av ett helt annat
byggnadsskick. Att en hel massa andra uppfinningar, precis som staden, är
organiskt framväxta men att det inte hindrat att vi kopierat och fortsätter
kopiera dem tänker din motståndare förhoppningsvis inte på i stridens hetta.

ORNAMENT

I en mindre upplyst tid än
vår var ornament de element på byggnaden som hade en berättande funktion utöver
det arkitektoniska eller något man applicerade på byggnaden i förskönande
syfte. Den store Adolf Loos har upplyst oss om att sådant är att likställa med
kriminalitet och primitivitet.

P

PASTISCH

Betyder i teorin att
avsiktligt avbilda en annan tids eller konstnärs stil. I praktiken betyder det
att avbilda klassicistiska eller traditionsbaserade stilar eftersom modernistiska
stilar inte är stilar.

POSTMODERNISM

Modernismen har alltid
hävdat vikten av att se det sköna i det fula och det höga i det låga. Under
några år på 1980-talet blev denna sida av modernismen den dominerande och
tändstickstavlor, brevlådemåleri, masonitvalv och pizzaputs höjdes tillfälligt
till skyarna. I skrivande stund är denna s.k. postmodernism den mest föraktade
av alla modernistiska stilar och beskylls t.o.m. ibland för att vara
klassicistisk. Men detta kan ändras när som helst så håll alltid ett fuktigt
finger i luften för att se vart vindarna blåser.

PROFIL

Förr i tiden utformade man
ofta byggnaders detaljer på olika subtila sätt med profiler för att modulera
ljuset. Sånt tjafs håller vi inte på med nu.

PROPORTION

Även om ett hus på ett
ytligt plan betraktas som fult därför att människor inte förstår att uppfatta
ärligheten i rå betong och grånad lärk kan nog människor lära sig förstå dess
skönhet om du bara upplyser dem om att byggnaden har harmoniska proportioner. I
sammanhanget bör nämnas att din roll som arkitekt alltid är didaktisk. Tycker
inte folk om din arkitektur måste de utbildas.